AMFETAMIN

Beskrivelse

Amfetamin er stort sett i pulver, men det forkommer også i tablettform. Det er alltid i en saltform som gjør at det er vannløselig. Den vanligste formen er amfetaminsulfat.

Amfetamin har stort sett vært produsert i Asia og USA med en tilknytting til MC-miljøer. I dag produseres det over store deler av Øst- Europa.Det er sannsynligvis det stoffet som er lettest å fremstille. Amfetamin har mange forskjellig framstillingsmetoder, som avhenger av  hvilke råstoffer som er tilgjenglige.

 

Virkning

Amfetamin kan fremkalle euforie, som er en økning av stemingsleiet og med økt subjektiv selvfølelse.Den undertrykker gjerne sultfølelse og avmagrer folk etter bruk over tid. Brukeren blir gjerne veldig pratsom. Det kan gi en økt seksuell lyst. Du får en høyere kroppstemperatur og pupillene utvides. Rastløshet og opphisselse er ikke uvanlig. Langd tids bruk øker risikoen for hallusinasjoner.

 

Inntaksmåter

Den klassiske måten for amfetain og amfetaminlignende stoffer er gjerne ved spising, sniffing, eller injisering. Amfetamin egner seg dårlig til å røyke siden den høye temperaturen vil ødelegge stoffet.

Metafetamin i form av Ice-krystaller kan imidlertid varmes opp og innhaleres i dampform.

 

Psykiske Skadevirkinger

 Amfetamin og amfetaminlignende stoffer er ikke spesielt giftig. De har effekter på kroppsfunksjoner som temperatur, hjertefrekvens og blodtrykk som kan gi dødelig utgang ( spesielt dersom det fra før eksisterer en svakhet i et organ ).