Statsbudsjettet 2019

Opptur for den unge frivilligheten, men hva skjedde med forebyggingen? 

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjettet 2019. Statsbudsjettet viser at den unge frivilligheten anerkjennes, og det er en god prioritering som har blitt lagt i grunn. Vi har sett en forandring i statsbudsjettet nå som Venstre er i regjering, og bidrar til å styrke den unge frivilligheten. Dette er gode nyheter for barn og unge som får en mulighet til å delta aktivt i organisasjonslivet.

Rusfri dag 8.juni!

I dag 8.juni er det rusfri dag. Det er en dag for å vise støtte og solidaritet. Det handler om å ta ansvar for at ikke alle har like god opplevelser når det kommer til rus og alkohol.  Man vet at barn og unge er særlig utsatt når det kommer til rus og påvirkes veldig av miljøet rundt dem og  derfor er det viktig med trygge voksne som er gode forbilder.  

Ungdom Mot Narkotika oppfordrer alle til å markere dagen #rusfridag!

Strandrydding med Kystlotteriet og UngNorge på Ormøya.

På den nasjonale stranryddedagen arrangerer Kystlotteriet nå for første gang en storstilt ryddeaksjon i Oslo.

Kystlotteriet samarbeider med UngNorge og Ungdom Mot Narkotika og inviterer til strandryddedag for hele familien i anledning strandryddeuka 2018. Rett sør for Oslo sentrum finner du Ormøya, Malmøya og Nedre Bekkelaget som gir flotte muligheter for friluftsliv og aktiviteter i fjæra, og her vil vi ha en nydelig dag hvor vi har mange morsomme aktiviteter samtidig som vi holder nærmiljøet og havet rent for plast og forsøpling.

"ikke glem forebygging!"

Regjeringen har satt ned utvalget som skal forberede en rusreform, som ifølge Bent Høie skal bidra til at rusavhengige «skal møtes med helsehjelp og respekt – ikke med straff og fordømmelse». Det er et godt mål som vi helhjertet slutter opp om. Samtidig er det alvorlige mangler i mandatet til utvalget Høie har satt sammen.

Les mer her: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ikke-glem-forebygging-1.1123560

Ungdom Mot Hatprat Workshop i Påsken!

Ungdom Mot Hatprat Workshop i Påsken!

Ungdom mot hatprat workshop i påsken

Mange personer som deltar og ytrer seg i ulike medier kan bli mål for trakassering gjennom forskjellige former for hatprat og mobbing.

Internett er også en arena hvor hatefullt tankegods basert på fordommer og stereotypier kan spres fort og langt, og ulike nettforaer blir brukt som rekrutteringsarena for ekstremisme.

"Ungdom mot hatprat" er en tredagers workshop som skal opplyse om de udemokratiske sidene av hatprat, hvordan det hindrer deltagelse og kan knyttes til ekstremistiske verdensbilder.
Vi ønsker også å gi ungdommer verktøy for å motvirke hatprat de ser eller opplever.

UMN Høstleir 2016

UMN arrangerer høstleir på Lundeleirsted. Vi reiser fra Oslo fredag 7.okt kl.12.00. Og, reiser tilbake på søndag ettermiddag fra Lunde. Det blir en helg fylt med aktiviteter, verksteder og mye annet gøy. Vår studioansvarlige Lou tar med seg studioet, Leirsjef Therese har planlagt morsomme aktiviteter og Andrej og Adrian er gutta som står på kjøkkenet og disker opp med god mat til alle deltagerne. 

www.lundeleirdsted.no 

 

Retten til en rusfri skole

Sommerferien er over og skolestarten er i gang. Det er Ungdom Mot Narkotika også.

Ungdom Mot Narkotika har i 35 år kjempet mot utbredelsen av salg og bruk av narkotika blant ungdom. En undersøkelse Sentio har utført på oppdrag fra Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, viser at hver fjerde elev kjenner til at kjøp og salg av narkotika har skjedd på deres skole. Samme undersøkelse viser at én av fem kjenner til at elever har møtt ruset på skolen.

En trygg og rusfri skolehverdag bør være en grunnleggende rettighet, men dette er ikke realiteten mange steder. Varsler om økning i kjøp og salg av narkotika på skolen og økt bruk i skoletiden, viser viktigheten av styrket innsats for å sikre elever et trygt og rusfritt skolemiljø.

Ungdom mot narkotika har derfor satt i gang kampanjen «Ikke i min skolegård», og sendt brev til alle landets ordførere med krav om at politikerne og skoleledelse kommer på banen for å forebygge og forhindre narkotikaomsetning i skolegårdene.

Ungdom Mot Narkotika krever:

  • Mer og bedre rusundervisning inn i skolen.
  • Mer kunnskap om rusmidler hos lærere og annet skolepersonell.
  • Tilgjengelige helsesøstre.
  • Flere miljøarbeidere.
  • Tillitsbygging mellom skole og elever gjennom god informasjon og dialog om tiltak mot narkotika.
  • Bedre samarbeid med politiet – ønske om mer politi i skolen for å drive forebyggende arbeid.
  • Mer foreldreinvolvering.

Meld deg inn i Ungdom Mot Narkotika nå, og støtt vår kamp for en rusfri skolehverdag!