UMN på høring

UMN på høring

I forrige uke tok UMN turen opp til stortinget for å delta på en UMN på høring hos helse og omsorgs-komiteen i forbindelse med opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. '

Noe av det vi tok opp var blant annet
Ungdom Mot Narkotika, er opptatt av sammenhengen mellom rus og psykisk helse. Bruk av rusmidler er en risikofaktor, spesielt for unge som sliter med sin psykiske helse. UMN mener derfor at forebygging, av bruk av rusmidler er viktig, når det kommer til psykisk helsearbeid, da man, vet at bruk kan føre til dårlige psykisk helse.

Frie ytringer, ikke fri hasj

Frie ytringer, ikke fri hasj

Rusdebatten trenger nyanser, ikke enkle valgkampslagord.  

De fleste har fått med seg Unge Venstres kampanje for legalisering av cannabis, og all støyen denne har skapt.  

Ungdom mot narkotika er for at ytringsfriheten og de demokratiske prinsippene må ivaretas, og vi mener at Unge Venstre må få lov til å fremheve sine politisk saker. Når skoleledelsen begynner å blande seg inn i politikken partiene vil fremheve, har vi et stort problem.  

Men vi forstår at skolene opplever legaliseringskampanjen som problematisk, når de jobber for å forebygge rusbruk og bidra til at skolen er og forblir en rusfri arena.  

UMN Hamar møte med Hamar KrF

Møte på Café Uno, Utafor innafor og Hamar KrF

Møte på Café Uno, Utafor innafor og Hamar KrF

UMN Hamar ble invitert på møte av Hamar KrF som skulle få besøk av stortingsrepresentant til Hamar, Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius. Leif-Tore Slettli, valgkampleder og Charlotte Veland Hoven, 1. kandidat Hamar KrF ville at UMN Hamar skulle kommentere på rusbruk blant ungdom i Hamar, samt snakke mer om det UMN gjør og hvordan vi jobber.

Abdullah Almakhzoum, leder i UMN Hamar stilte opp og fortalte om sin bakgrunn i UMN og hvorfor frivillighet er viktig for han. Fra dette møte fikk Abdullah komme i kontakt med andre dyktige organisasjoner og ungdomsklubber i Hamar som vil gjerne samarbeide med han og lokallaget.

Takk for invitasjonen Hamar Krf! Og takk for møte Café UNO og Utafor Innafor!

Bekymringsfull tendens i Norden, når det kommer til cannabis!

Bekymringsfull tendens i Norden, når det kommer til cannabis!

Stadig flere søker behandling for problemer knyttet til bruk av cannabis. Og, det er ikke bare for Norge, Det viser en rapporten Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries . Samtlige av de Nordiske landene rapporter om økt behov for behandling av cannabis relaterte problemer blant unge.

Vinterleir med Ungdom Mot Narkotika og Actis Oslo Akershus

I vinterferien arrangerte UMN og Actis OA vinterleir for UMN sine medlemmer. Det var både nye og gamle medlemmer med på turen, som gikk til Tønsberg denne gangen ( Sjøgaren). Det ble 3 dager med skolering, god mat, fine folk og fantastisk god stemning. Det ble skolert en del ambassadører og vi gleder oss til å se de nye frivillige i aksjon

51448053_975370549337400_76806013427972732_n.jpg

Middag med gjengen på tur!

Statsbudsjettet 2019

Opptur for den unge frivilligheten, men hva skjedde med forebyggingen? 

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjettet 2019. Statsbudsjettet viser at den unge frivilligheten anerkjennes, og det er en god prioritering som har blitt lagt i grunn. Vi har sett en forandring i statsbudsjettet nå som Venstre er i regjering, og bidrar til å styrke den unge frivilligheten. Dette er gode nyheter for barn og unge som får en mulighet til å delta aktivt i organisasjonslivet.

Rusfri dag 8.juni!

I dag 8.juni er det rusfri dag. Det er en dag for å vise støtte og solidaritet. Det handler om å ta ansvar for at ikke alle har like god opplevelser når det kommer til rus og alkohol.  Man vet at barn og unge er særlig utsatt når det kommer til rus og påvirkes veldig av miljøet rundt dem og  derfor er det viktig med trygge voksne som er gode forbilder.  

Ungdom Mot Narkotika oppfordrer alle til å markere dagen #rusfridag!

Strandrydding med Kystlotteriet og UngNorge på Ormøya.

På den nasjonale stranryddedagen arrangerer Kystlotteriet nå for første gang en storstilt ryddeaksjon i Oslo.

Kystlotteriet samarbeider med UngNorge og Ungdom Mot Narkotika og inviterer til strandryddedag for hele familien i anledning strandryddeuka 2018. Rett sør for Oslo sentrum finner du Ormøya, Malmøya og Nedre Bekkelaget som gir flotte muligheter for friluftsliv og aktiviteter i fjæra, og her vil vi ha en nydelig dag hvor vi har mange morsomme aktiviteter samtidig som vi holder nærmiljøet og havet rent for plast og forsøpling.

"ikke glem forebygging!"

Regjeringen har satt ned utvalget som skal forberede en rusreform, som ifølge Bent Høie skal bidra til at rusavhengige «skal møtes med helsehjelp og respekt – ikke med straff og fordømmelse». Det er et godt mål som vi helhjertet slutter opp om. Samtidig er det alvorlige mangler i mandatet til utvalget Høie har satt sammen.

Les mer her: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ikke-glem-forebygging-1.1123560

Ungdom Mot Hatprat Workshop i Påsken!

Ungdom Mot Hatprat Workshop i Påsken!

Ungdom mot hatprat workshop i påsken

Mange personer som deltar og ytrer seg i ulike medier kan bli mål for trakassering gjennom forskjellige former for hatprat og mobbing.

Internett er også en arena hvor hatefullt tankegods basert på fordommer og stereotypier kan spres fort og langt, og ulike nettforaer blir brukt som rekrutteringsarena for ekstremisme.

"Ungdom mot hatprat" er en tredagers workshop som skal opplyse om de udemokratiske sidene av hatprat, hvordan det hindrer deltagelse og kan knyttes til ekstremistiske verdensbilder.
Vi ønsker også å gi ungdommer verktøy for å motvirke hatprat de ser eller opplever.