Retten til en rusfri skole

Sommerferien er over og skolestarten er i gang. Det er Ungdom Mot Narkotika også.

Ungdom Mot Narkotika har i 35 år kjempet mot utbredelsen av salg og bruk av narkotika blant ungdom. En undersøkelse Sentio har utført på oppdrag fra Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, viser at hver fjerde elev kjenner til at kjøp og salg av narkotika har skjedd på deres skole. Samme undersøkelse viser at én av fem kjenner til at elever har møtt ruset på skolen.

En trygg og rusfri skolehverdag bør være en grunnleggende rettighet, men dette er ikke realiteten mange steder. Varsler om økning i kjøp og salg av narkotika på skolen og økt bruk i skoletiden, viser viktigheten av styrket innsats for å sikre elever et trygt og rusfritt skolemiljø.

Ungdom mot narkotika har derfor satt i gang kampanjen «Ikke i min skolegård», og sendt brev til alle landets ordførere med krav om at politikerne og skoleledelse kommer på banen for å forebygge og forhindre narkotikaomsetning i skolegårdene.

Ungdom Mot Narkotika krever:

  • Mer og bedre rusundervisning inn i skolen.
  • Mer kunnskap om rusmidler hos lærere og annet skolepersonell.
  • Tilgjengelige helsesøstre.
  • Flere miljøarbeidere.
  • Tillitsbygging mellom skole og elever gjennom god informasjon og dialog om tiltak mot narkotika.
  • Bedre samarbeid med politiet – ønske om mer politi i skolen for å drive forebyggende arbeid.
  • Mer foreldreinvolvering.

Meld deg inn i Ungdom Mot Narkotika nå, og støtt vår kamp for en rusfri skolehverdag!