Nordisk kurs om narkotikapolitikk

Dato: 19.05.17 - 21.05.17
Sted: Gardermoen
Arrangør: Juvente, Ungdom Mot Narkotika, Forbundet Mot Rusgift og Förbundet Mot Droger
Kontaktperson: Meena Golabek - e-post : meena@umn.no

Juvente, Ungdom Mot Narkotika og Forbundet Mot Rusgift i Norge og Förbundet Mot Droger i Sverige inviterer til kurs om narkotikapolitikk på Gardermoen 19. – 21. mai, med deltakere fra Sverige, Finland og Norge.

Innledningene på kurset vil bli holdt av de fremste forskere/fagfolk på narkotikafeltet i Norge og Sverige, og vil ta for seg temaer som MDMA/LSD, cannabis, overdoser og narkotikasituasjonen i Sør-Amerika. Kurset foregår på norsk og svensk.

Målet er at så mange som mulig skal bli skolert til å kunne diskutere narkotikapolitikk. Deltakelse og reise dekkes, slik at det vil være gratis for deltakerne. Kurset vil være på Gardermoen, nært Oslo lufthavn. Nærmere informasjon om sted og program kommer snart.

Det er begrenset med plasser, derfor må du sende en kort, uformell «motivasjonssøknad» for å delta. Det trenger ikke være langt, men opplys gjerne om hvor gammel du er, om du har organisasjonsbakgrunn du ønsker å trekke frem, og litt om hvorfor du har lyst å delta på kurset. Dette sender du så tildaglig leder i UMN Meena Golabek på e-post: meena@umn.no  innen 2. april. Kort tid etter fristen får de som har sendt inn «søknad» beskjed om de kommer med eller ikke