Statsbudsjettet 2019

Opptur for den unge frivilligheten, men hva skjedde med forebyggingen? 

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjettet 2019. Statsbudsjettet viser at den unge frivilligheten anerkjennes, og det er en god prioritering som har blitt lagt i grunn. Vi har sett en forandring i statsbudsjettet nå som Venstre er i regjering, og bidrar til å styrke den unge frivilligheten. Dette er gode nyheter for barn og unge som får en mulighet til å delta aktivt i organisasjonslivet.

En ting vi i UMN mener burde ha blitt prioritert annerledes er tilskuddet til forebyggingsarbeidet i Norge. Oppfølging og behandling er noen av satsningsområdene ved budsjettet, men det er viktig å forebygge så man får færre å behandle og følge opp i ettertid.

  • Ungdommer bør prioriteres enda bedre i statsbudsjettet med tanke på at det er en økt menge ungdommer som prøver cannabis, og forebygging av dette bør stå som en høy preferanse. Det er bra at ungdommer i frivilligheten anerkjennes, men det bør bli satt et større fokus på ungdommer som kan bli satt utenfor. Sier Iido Ali, Leder av Ungdom Mot Narkotika