Ungdom Mot Hatprat Workshop i Påsken!

Ungdom mot hatprat workshop i påsken

Mange personer som deltar og ytrer seg i ulike medier kan bli mål for trakassering gjennom forskjellige former for hatprat og mobbing.

Internett er også en arena hvor hatefullt tankegods basert på fordommer og stereotypier kan spres fort og langt, og ulike nettforaer blir brukt som rekrutteringsarena for ekstremisme.

"Ungdom mot hatprat" er en tredagers workshop som skal opplyse om de udemokratiske sidene av hatprat, hvordan det hindrer deltagelse og kan knyttes til ekstremistiske verdensbilder.
Vi ønsker også å gi ungdommer verktøy for å motvirke hatprat de ser eller opplever.

Det legges til rette for at ulike ungdomsmiljøer møtes på tvers og utveksler meninger og erfaringer samt erverver verktøy. Avslutningsvis får ungdommene bidra til å spre budskapet om hatprat gjennom profesjonelle kursledere i animasjon, foto, kronikk og slampoesi.

Ingen forhånds påmelding, kun drop-in.

26, 27, 28. mars kl. 15.00 - 19.00, Christian Kroghs gate 2, Røde Kors Orkis.

Målgruppe 16-23 år.

Worskhopen er et SALTO kriminalitetsforebygging i Oslo tiltak mellom Uteseksjonen i Oslo, ORKIS Røde Kors Ressurssenter Orkis, Agenda X, Perspektiv - unge hjelper unge, Ungdom Mot Narkotika UMN og Stopp hatprat Norge.