Kvinnedagen med Ungdom Mot Narkotika

Ungdom Mot Narkotika markerer kvinnedagen med å gå i 8.mars toget i Oslo, sammen med UMN Oslo og UMN Elements. 

Det blir pizza og plakatlaging først i våre lokaler i Torggata 1. fra kl. 16.30 før vi gå samlet bort til Youngstorget. 

Bli med oss å gå i 8.marstoget#kvinnedagen

For med info ta kontakt med Iido Ali på ido@umn.no