"ikke glem forebygging!"

I dagsavisen i dag skriver Juvente, Juba og Ungdom Mot Narkotika om forebyggingens plass i den nye rusreformen.

Regjeringen har satt ned utvalget som skal forberede en rusreform, som ifølge Bent Høie skal bidra til at rusavhengige "skal møtes med helsehjelp og respekt- ikke med straff og fordømmelse" Det er et godt mål som vi helhjertet slutter opp om. Samtidig er det alvorlige mangler i mandatet til utvalget Høie har satt sammen. 

Les mer her: https://dagsavisen.no/nyemeninger/ikke-glem-forebygging-1.1123560