Rusfri dag 8.juni!

I dag 8.juni er det rusfri dag. Det er en dag for å vise støtte og solidaritet. Det handler om å ta ansvar for at ikke alle har like god opplevelser når det kommer til rus og alkohol.  Man vet at barn og unge er særlig utsatt når det kommer til rus og påvirkes veldig av miljøet rundt dem og  derfor er det viktig med trygge voksne som er gode forbilder.  

Ungdom Mot Narkotika oppfordrer alle til å markere dagen #rusfridag!

 

Les mer om rusfri dag her :

http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/rusfri_dag/