UMN Hamar på skolebesøk.

UMN Hamar er et ganske ny lokallag, men et veldig aktivt lokallag. Abdullah (UMN Hamar styreleder) og styremedlemmer har vært med på flere skoleringer, har arrangert ulike events og mye annet.

Torsdag 7.mars gjennomførte UMN foredrag og stand på Hamar Katedral skole og fikk besøke fritidsklubb, hvor de fikk snakke med ungdommer og ute-kontakten i Hamar.

UMN Hamar er opptatt av både forebygging og ønsker å bidra aktiv tik å skape et godt ungdomsmiljø i Hamar!

Disse gutta står på og vi er utrolige stolte av det flotte arbeidet de gjør!

Bor du i Hamar og omegn, og har lyst til å bli med i lokallaget, så ta kontakt med UMN Hamar via deres Facebook.

www.facebook.com/UMNHamar