UMN Hamar på skolebesøk.

UMN Hamar er et ganske nytt lokallag, men det er et veldig aktivt lokallag. De har vært med på flere skoleringer, vært med på arrangere ulike events og mye annet.

Torsdag 7.mars gjennomførte de både skoleforedrag, stand på Hamar Katedral skole og besøk til en fritidsklubb, hvor de fikk snakke med ungdommer og ute-kontakten i Hamar.

UMN Hamar er opptatt av både forebygging og ønsker å bidra aktiv tik å skape et godt ungdomsmiljø i Hamar!

Disse gutta står på og vi er utrolige stolte av det flotte arbeidet de gjør!

Bor du i Hamar og omegn, og har lyst til å bli med i lokallaget, så ta kontakt med UMN Hamar via deres Facebook.