Bekymringsfull tendens i Norden, når det kommer til cannabis!

Stadig flere søker behandling for problemer knyttet til bruk av cannabis. Og, det er ikke bare for Norge, Det viser en rapporten Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries . Samtlige av de Nordiske landene rapporter om økt behov for behandling av cannabis relaterte problemer blant unge.

Kort om funnene i rapporten:

Blant annet fremkommer i rapporten at cannabis er det mest vanlige rusmidlet blant unge, etter alkohol. Gruppen som bruker cannabis er ikke ensartet, det finnes mange forskjellige typer brukere, men det var en del fellestrekk som kunne sees, med blant annet personer som mottar annen rusbehandling. Antallet unge som er i behandling er spesielt høye. Og, av andelen unge, under 25 år, er de fleste av disse pasientene menn. I rapporten peker de på at flere har cannabis som sitt hovedproblem. I Norge og Sverige fant de at ca. en av ti pasienter som er i rusbehandling, har cannabis som sitt hovedproblem, mens på Island er andelen en av tre.

Videre sier rapporten, at selv om de landene i Norden har flere tiltak for å behandle cannabis, er det ikke nok.

For å se den fullstendige rapporten- trykk på linken øverst i innlegget