Den stille majoritet!

Drug policies future har med lansert en rapport med tittelen “ Peoples voice- the roar of the silent majority”. Rapporten Peoples voice er en rapport av og for folk flest, som ikke ønsker mer bruk av cannabis. Veldig mange i vårt samfunn, har meninger om ruspolitikk og narkotika. De fleste ønsker ikke mere rusmidler inn i samfunnet, men det er ikke det man kanskje hører mest om i det offentlige ordskifte og debattene som preger rusfeltet. i denne rapporten, så det er nettopp disse stemmene som fremheves.

Rapporten tar for seg både hva som har skjedd i den internasjonale narkotikapolitikken de siste ti årene, status for dagens narkotikadebatt og videre peker på flere utfordringer og løsninger for de neste ti årene.

Rapporten kan lastes ned fra deres hjemmesider: drugpolicyfutures.org

Teksten er forfattet av : Kristina Sperkova

Publisert av Drug Policies Future: