behandling

Bekymringsfull tendens i Norden, når det kommer til cannabis!

Bekymringsfull tendens i Norden, når det kommer til cannabis!

Stadig flere søker behandling for problemer knyttet til bruk av cannabis. Og, det er ikke bare for Norge, Det viser en rapporten Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries . Samtlige av de Nordiske landene rapporter om økt behov for behandling av cannabis relaterte problemer blant unge.