UMNs formål er å markere et klart standpunkt mot narkotika og fronte en kritisk holdning til bruk av rusmidler, samt å arbeide for en aktiv ungdomskultur og et inkluderende ungdomsmiljø.


UMN har tro på handling og forandring! Man oppnår ikke resultater uten å handle. UMN jobber for å skape engasjement, aktivitet og har tro på ungdoms påvirkingskraft.

For UMN er det viktig at ungdom blir hørt, og at synspunkter fra ungdom blir vektlagt i saker som angår dem.