HASj

Det er ingen som vet hvor cannabisplanten stammer fra, Den blir omtalt i skrifter som er 4700 år gamle.

Historikk

I Kina brukte man hasj 1100 år f.kr. i sammenheng med akupunktur og ved kirurgiske operasjoner som smertestillende stoff.

Hasj blir hovedsakelig dyrket i Tyrkia, Afghanistan, Pakistan, Libanon, Irak, Mexico, USA, Marokko, Colombia og Jamaica.

Hasjisj (Cannabisharpiks)er et raffinert produkt fra marihuana, hvor plantesaften (harpiksen) er oppkonsentrert.

Hasj er ikke noe entydig produkt. Fargen kan variere fra lys rød-brunrød-grønn,-grågrønn, lysgrønn-svart, gråsvart. Konsistensen kan være kornet og tørr, seig plastisk formbar eller hard. Variasjonene er uendelige.

Det er stort sett tre forskjellige produkter som kommer fra planten. Det er marihuana, hasjisj og cannabisolje. Dette er de forskjellige foredlingsstoffene. Hvor f.eks. den forskjellige hasjen kommer fra kan sees på hvilken farge eller konsistens den har.

Bruk

Hasj blir som regel røkt i en sigarett - en såkalt (joint), på pipe, eller et shillum. Cannabisproduktene røykes på en spesiell måte. Røyken dras ned i lungene og holdes der lenge for at så mye som mulig av virkestoffene skal absorberes i lungeveggene.

Cannabis kan også spises eller lages i te. Det er flere land hvor de har tradisjon med å tilsette hasj i bakverk eller annen mat.

Psykiske skadevirkninger

Misbruk medfører reelle og godt dokumenterte problemer med helse. Hukommelse og instinkter svekkes. Reelle oppfatninger av drømmer, stemninger, gleder og følelser forandres. Musikk kan f.eks. oppleves veldig sterkt. Begynner man i ung alder å røyke utsetter man seg for ekstra stor risiko. Det er flere enn det snakkes høyt om, som får store psykiske problemer av cannabisrøyking. Det snakkes ofte om at hasj er et såkalt "lett stoff", men det er et sterkt stoff når det kommer til den psykiske delen av bruken. Det at det ikke går på det fysiske er ikke grunn nok til å si at et stoff er lett.

påvirkninger

  • Kortidsminne/ hukommelse svekkes
  • Svekket innlæringsevne - spesielt hos unge misbrukere
  • Psykoser - kan forekomme ved at brukeren innbiller seg ting, kan tro han ser/ hører ting som ikke har noen relasjon til virkelighet.
  • Motivasjon - Asosial tankegang
  • Personlighetsforandringer
  • Angst / uro

 

 

 
 
oljaomslag.png

CannaBis/Hasj

Cannabis/hasj (brunt) er plantens kvae som presses sammen med plantedeler. Hasj kan både spises og røykes. Ved spising kommer effekten senere og varer lengre. Hasj distribueres vanligvis i form av tykke, brune/sorte plater, som igjen deles opp i mindre klumper/brukerdoser. Disse klumpene smuldres igjen opp, og blandes vanligvis med tobakk før røyking. THC-innhold i hasj ligger gjerne på ca 10%, men beslag i senere tid har vist at enkelte partier kan ha så mye som 30%.

 
marijuana-leaf-joint-140423.jpg

Marihuana

Marihuana (grønt, weed, gress) er tørkede (hovedsakelig grønne) blader, stilker, frø og toppskudd fra hunnplanten som vanligvis males og røykes. Marihuana røykes noen ganger rent, men ofte også utblandet med tobakk. THC-innholdet i marihuana ligger som regel mellom 11-25% avhengig av hvilken del av planten som er brukt.

 
oljaomslag.png

CannaBisOljE

Cannabisolje er planteolje ekstrahert ved hjelp av løsemiddel. Den er flytende og vil normalt påføres tobakk/hasj/marihuana for deretter å røykes.