ikke i min skolegård
Foto: Stand på Bjerke

Foto: Stand på Bjerke

Ikke i min Skolegård!

Ikke i min skolegård er et rus forebyggende prosjekt som jobber med å sette fokus på flere ting:

  1. Retten til en rusfri skole

  2. Rus forebygging i skolen

  3. Foredrag om unge, rus og holdninger.

Ungdom Mot Narkotika besøker skoleklasser,fritidsklubber og andre møteplasser for unge etter forespørsel. UMN holder et opplegg på to skoletimer ( kan kortes ned) med ulike aktiviteter og øvelser for å sikre en god deltakelse, som gir de frivillige mulighet til å gjøre gode refleksjoner sammen med deltakerne. Ungdom Mot Narkotika er en organisasjon av unge for unge og derfor bruker vi ung-til-ung metodikk i alt vårt arbeid, det vil si at de frivillige som holder opplegget vil være ungdommer fra Ungdom Mot Narkotika.

Formålet med opplegget er å få deltakerne til å reflektere over hvordan ulike rusmidler påvirker dem selv og andre, og skape et engasjement som gjør at de får mulighet til å reflektere over sine egne valg i møte med rusmidler.

Tilbudet er gratis og lenge og innhold kan avtales.

Ønsker dere besøk av oss, eller har andre spørsmål, send en mail til umn@umn.no