UNGDOM MOT NARKOTIKA ER EN UNGDOMSORGANISAJON Av Ungdom, for ungdom og mot narkotika

 

UMN er en landsdekkene ungdomsorganisasjon med lokallag flere steder i landet. Vi har som vårt viktigste fokusområde forebygging og arbeid for ungdom. Vi er en organisasjon av og for ungdom. 

Noe av det viktigste for Ungdom Mot Narkotika er at det finnes gode møteplasser for unge mennesker, inkluderende og aktiv ungdomskultur og ikke minst, muligheter for at ungdommer blir hørt! Ungdom kjenner ungdom best og det synes vi er viktig.

Ungdom Mot Narkoitka har i tillegg til lokallagene som er aktive rundt omkring i landet, en del aktviteter som arrangeres i Oslo, i tillegg til de sentrale samlignene som vi har hvert år.