1. Hvis du vil starte et lag der du bor, er det første du bør gjøre å sjekke om det finnes et lokallag allerede der du er.

2. For å kunne bli et lokallag i Ungdom Mot Narkotika UMN trenger du minst fem personer som kan være medlem i laget, enten du verver dem til å være med eller det allerede er medlemmer i området fra før.

3.    Minst tre av personene som blir med i laget, må være med i styret. I styret skal det også minst være en leder og en kasserer (ansvarlig for økonomi) og et styremedlem til. Dere kan være så mange dere vil i styret, men normalt er det mellom 3-7 personer.

4.Finn et tid og sted for et oppstartsmøte. Her skal man rett og slett bare samles for å starte laget, kanskje spise litt,  fordeler roller i styret og informerer. Lokalet kan være et møterom på en restaurant, biblioteket, rådhuset, frivillighetssentralen, alt som har møterom og som dere får lov å låne eller leie.

5. Ta kontakt med sekretariatet ( kontoret), så kan vi hjelpe dere i gang. Send en e-post til umn@umn.no