Landsstyret

landsstyret :

UMN sitt landsstyret blir valgt en gang i året på UMN sitt landsmøte. Landsstyret består vanligvis av medlemmer fra ulike lokallag fra hele landet. Landsstyret jobber på mandat fra Landsmøtet og er UMNs styrende organ mellom hvert landsmøte.

For kontakt send e-post til : umn@umn.no eller tlf 23214595

 
 
Abdirahman Jibril  e-post : aj@umn.no

Abdirahman Jibril

e-post : aj@umn.no

Abdirahman Jibril

Styreleder - (I permisjon)

Abdirahman er en 22 år gammel gutt fra Oslo. Han er hjelpsom, omsorgsfull, har godt humør og er ansvarsfull. Han drømmer om en karriere innenfor Ingeniør. Han er opptatt av unge menneskers engasjement og tilgang til frivillig sektor. Han er i tillegg lett til sinns og alltid til sted for å lytte på ungdommen.

Abdirahman ble gjenvalgt til landsstyret på årsmøtet tidligere i år. Han er veldig motivert og klar for å jobbe videre for å styrke UMN som organisasjon.

 
Iido Ali  iido@umn.no

Iido Ali

iido@umn.no

Iido Ali

Nestleder - (Fungerende leder)

Iido er en 22 år gammel jente fra Oslo. Hun liker å jobbe med mennesker, noe som er bra ettersom hun sitter som nestleder. Hun er veldig motivert og klar for å jobbe får å få UMN til å bli den aller beste organisasjonen å være aktiv i. 

 
Talha Butt

Talha Butt

Kathrine Hammer

Kathrine Hammer

Alfonso Eduardo

Alfonso Eduardo

TAlha butt

Styremedlem

Talha Butt

 

 

Kathrine Hammer

Styremedlem 

Kathrine Hammer er positiv 25 år gammel jente fra Steinkjer og bor i Trondheim. Hun går i tredje klasse i Interiør. Kathrine er en UMN veteran som har hatt en lang karriere i UMN og vet det meste om organisasjonens historie. 

 

 

Alfonso Eduardo Lumanog Amodia

Styremedlem

Alfonso Eduardo (Eddie) er blid og positiv 22 år gammel gutt fra Oslo. Eddie er  sjamerende , morsom og lojal. Han er for tiden elev på helsefag på Hersleb Vgs. For øyeblikket er hans eneste ønske er å fullføre skolen og la tiden eller skjebnen bestemme hva han skal gjøre videre. Til tider er han litt distre og glemsom, men han har et stort hjerte for UMN!