Landsstyret

landsstyret :

MN sitt landsstyret blir valgt en gang i året på UMN sitt landsmøte. Landsstyret består vanligvis av medlemmer fraulike lokallag fra hele landet. Styret jobber på mandat fra Landsmøtet og er UMNs styrende organ mellom hvert landsmøte.

 

For kontakt send e-post til : umn@umn.no eller tlf 23214595

 
 
Abdirahman Jibril e-post : aj@umn.no I permisjon.  

Abdirahman Jibril

e-post : aj@umn.no

I permisjon.

 

Abdirahman Jibril 

Styreleder.

Abdirahman er en 21 år gammel gutt fra Oslo. Han er hjelpsom, omsorgsfull, har godt humør og er ansvarsfull. Abdirahman er for tiden elev ved Oslo katedral skole hvor han går i tredje klasse. Han drømmer om en karriere innenfor Ingeniør. Han er opptatt av unge menneskers engasjement og tilgang til frivillig sektor. Han er i tillegg lett til sinns og alltid til sted for å lytte på ungdommen. Abdirahman ble gjenvalgt til landsstyret på årsmøtet tidligere i år. Han er veldig motivert og klar til å jobbe videre for å styrke UMN som organisasjon.

 
Iido Ali iido@umn.no Fungerende leder

Iido Ali

iido@umn.no

Fungerende leder

Iido Ali

Nestleder

Iido er en 21 år gammel jente fra Oslo. Hun studerer Fotojournalistikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun liker å jobbe med mennesker, noe som er bra ettersom hun sitter som nestleder. Hun er motivert og klar for å jobbe hardt for ungdommene i UMN og bidra til å styrke UMN som organisasjon. 

 
Silje Knarud

Silje Knarud

Kathrine Hammer

Kathrine Hammer

Alfonso Eduardo

Alfonso Eduardo

Ellen Rafaela

Ellen Rafaela

Silje Knarud 

Styremeldem 

Silje er en blid og positiv 21 år gammel jente fra Oslo. Silje er for tiden student ved University of Roehampton, hvor hun jobber med bachelor sin. Hun drømmer om en karriere enten innenfr kreftforskning eller som kreftlege. Silje ble gjenvalgt inn i landsstyret på årsmøtet tidligere i år, og hun er motivert og klar for å jobbe videre for å styrke UMN som organisasjon

Kathrine Hammer

Styremedlem 

Kathrine Hammer er positiv 24 år gammel jente fra Steinkjer og bor i Trondheim. Hun går i tredje klasse i Interiør.

 

Alfonso Eduardo Lumanog Amodia

Styremedlem

Alfonso Eduardo (Eddie) er blid og positiv 22 år gammel gutte fra Oslo. Eddie er naturligvis sjamerende , morsom og lojal. Han er for tiden elev på helsefag på Hersleb Vgs. I øyeblikket er hans eneste ønske er å fullføre skolen og la tiden eller skjebnen bestemme hva han skal gjøre. Til tider er han distre og glemsom, men han er moitvert til å hjelpe UMN i alt han kan tilbringe.

 

Ellen Rafaela

Styremedlem

Ellen er en blid og positiv 18 år gammel jente fra Bærum. Hun er en speiderne jente med mye energi. Hennes motivasjon er å få umn til å bli en super organisasjon.