Ungdom Mot Narkotika er en landsdekkende ungdomsorganisasjon som jobber forebyggende og har fokus på rus politisk påvirkningsarbeid.

Dette arbeidet skjer gjennom Ungdom Mot Narkotika sine ulike aktiviteter, prosjekter, lokallag og sentralleddet.

  • Retten til en rusfri skole!

    Ungdom Mot Narkotika jobber med et prosjekt som har som mål å bidra til å sette fokus på viktigheten og retten til en rusfri skole. Skolen skal være en trygg arena for barn og unge og derfor er det viktig at skolen er “rusfri”. I henhold til FNs barnekonvensjon artikkel 33 har barn og unge rett til å beskyttes både mot kjøp og salg av narkotika. #ikkeiminskolegård

  • Fritidstilbud for alle!

    Aktiviteter og gode fritidstilbud er forebyggende og Ungdom Mot Narkotika har flere aktiviteter som er åpne for medlemmer. Dette har vi fått mulighet til å tilby med hjelp av gode samarbeidspartnere. Men, det som er enda viktigere for Ungdom Mot Narkotika er at alle barn og unge får muligheten til å delta på gode fritidstilbud og derfor mener UMN at fritidsklubber bør være en lovfestet rett for barn og unge.