Verving er utrolig viktig. Som medlem i UMN er det noe av det viktigste kan gjøre for organisasjonen. Stadig nye medlemmer er avgjørende for at UMN skal kunne fortsette å tilby kule aktiviteter, holde aksjoner og jobbe for en bedre ungdomstid for alle.

Det er noen tips man kan ta med seg når man skal ut å verve.

  1. Tørre å spørre: Ta kontakt med en person du har lyst til å

  2. Vis at du er interessert : man må skape en interesse hos den man vil verve. Dersom personen ikke har hørt om UMN før kan du fortelle kort om hva vi er. Og, hvis de har har om UMN er halve jobben gjort, og da kan du fortell hvorfor UMN er et supert sted for dem å bli med.

  3. Bli medlem: Nå, kommer det kritiske punktet. Nå har dere snakket sammen litt og du har fått mulighet til å skape dialog og fortelle om UMN. Nå det er huske på punkt 1. Tørre å spørre om velkomne vil bli medlem. Forklar hva det innebærer og hvilke muligheter og fordeler man får som medlem i UMN.

  4. Oppfølging: Etter at du har vervet en person må du huske å sende inn vervingen til kontoret.  Ta gjerne kontakt med den du har vervet og få vedkommende med på aktiviteter.

Trenger du eller lokallaget hjelp med å komme i gang med verving eller vervemateriell? Send en e-post til umn@umn.no