Ungdom Mot Narkotika  er en organisasjon av, for og med ungdom. UMN jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritets og inkluderingsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet!

Alle mellom 13 og 26 år kan bli medlem i Ungdom Mot Narkotika. 

Vi har lokallag og  over hele landet og jobber stadig for å få flere lokallag og mer aktivitet rundt om i landet! Så har du lyst til å bli med eller vite mer ta kontakt med oss!

UngLab: samarbeidsprosjekt med Oslo røde Kors ( ORKIS). Kreativ møteplass for unge med fokus på politikk, samfunnsengasjement og kreative uttrykksformer.

UMN Basket.